Alle arbeidsrecht kennis in eigen huis en het gemak van een vast aanspreekpunt

Structureel samenwerken als waardevol alternatief voor ad hoc dienstverlening

Advies en proceszaken en interim-ondersteuning aan bedrijven en instellingen

Halsten praktijkgroep arbeidsrecht

De kantoren Halsten advocaten en Halsten Legal Department werken voor een groot aantal cliënten in Nederland. Het zijn cliënten die we eigenlijk meer ervaren als samenwerkingspartners. Partners waar we ons altijd tot het uiterste voor inzetten. Altijd de best passende oplossing. Dat is het credo. We werken vanuit het beleid en de doelstellingen van de cliënt, zonder onze onafhankelijke positie en beroepsmatige plichten uit het oog te verliezen. We vragen ons altijd af; kan het slimmer? Kunnen we flexibeler en efficiënter samenwerken en zo de kosten verlagen? Dan bespreken we dat direct en schakelen we daar op over. We dragen kennis en inzichten, niet alleen juridische, zoveel mogelijk over aan cliënten. Omdat echte partnerschappen gebaat zijn bij lange termijn denken en bredere verbanden onderkennen.

Kwaliteit, efficiency en flexibiliteit. Deze kernwaarden hebben een extra dynamiek gekregen met de samenstelling van de Halsten Praktijkgroep Arbeidsrecht. Advocaten van Halsten advocaten, bedrijfsjuristen en praktijkondersteuners van Halsten Legal Department vormen samen een team. Het is een team dat, door de variëteit aan expertises en functies, diensten verleent op alle niveaus, voor alle geschillen, opgaven en vraagstukken in de hele juridische arbeidsrechtketen. Het is een team dat groot genoeg is om tijdens intensieve perioden extra capaciteit in te zetten terwijl de continuïteit van structurele opdrachten is gewaarborgd en flexibel een autonoom project kan worden opgepakt. In het team inspireren de specialisten elkaar om de lat nog hoger te leggen, ze delen hun deskundigheid. Het is een snelgroeiend team van mensen die openstaan voor nieuwe collega’s, mits ze ‘uit hetzelfde hout zijn gesneden’.

Halsten Praktijkgroep Arbeidsrecht is inzetbaar:

- als zelfstandige (in- of externe) juridische afdeling op het gebied van arbeidsrecht;
- als (in- of externe) aanvulling op de bestaande juridische deskundigheid binnen uw organisatie;
- voor eenmalige of terugkerende arbeidsrechtvraagstukken, van inventariseren tot procederen.

Onze medewerkers hebben kennis van de volgende onderwerpen:

Arbeidsgeschillen
Arbeidsongeschiktheid
Opstellen en redigeren van arbeidsovereenkomsten
Arbeidsvoorwaarden
Collectief ontslag
Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO)
Concurrentie- en relatiebedingen
Detacheringen
Disfunctioneren & dossieropbouw
Flexibele arbeidsrelaties
Fusies
Medezeggenschapskwesties
Ontslag
Overeenkomst van opdracht
Overgang van onderneming
Pensioen
Personeelsreglement
Proeftijdkwesties
Re-integratie
Reorganisaties
Sociaal plan
Sociale verzekeringen
Verzuimbeheersing en ziekte
de invoering van de WWZ

Wij werken vanuit onze kantoorlocaties in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam of de locatie van cliënten in heel Nederland.Contact

Wilt u meer informatie over ons kantoor of over onze werkzaamheden,

+31 (0)85 488 59 70

info@halsten.nl

 

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl